Upozornenie

Na tejto stránke nie je umiestnený žiadny audio a video-materiál. Stránka www.onlinefilmy.eu má len informačný a odkazovací charakter a nenesie žiadne následky porušovania autorských práv. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nedostupnosť odkazu a ani nevie jeho stálu dostupnosť zabezpečiť, nakoľko obsah odkazu sa nenachádza na serveri prevádzkovateľa. Všetok externý obsah, umiestnený na iných serveroch, nie je nami prevádzkovaný, my len označíme miesto kde by sa mohol nachádzať. Nepoznáme ich presný obsah, a z tohto dôvodu za neho ani nemôžeme niesť žiadnu zodpovednosť.

Žiaden z filmov, videí alebo iných audiovizuálnych diel sa nenachádza na serveri www.onlinefilmy.eu. Ak máte u niektorého z príspevkov alebo komentárov podozrenie z porušovania autorských práv resp. šírenia chránené obsahu, upovedomte nás prosím ohľadom tejto skutočnosti v sekcii Kontakt. Ďakujeme vopred za Vaše informácie.

Sledovať audiovizuálny materiál môže používateľ iba v prípade, že disponuje legálne zakúpenou kópiou konkrétneho audiovizuálneho materiálu, alebo má splnomocnenie od vlastníka autorských práv daného audiovizuálneho materiálu. V prípade, že bude používateľ sledovať audiovizuálny materiál bez vyššie spomenutých náležitostí porušuje autorský zákon Zbierka zákonov č. 618/2003. Spustením audiovizuálneho materiálu bez vyššie spomenutých náležitostí preberá používateľ plnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené vlastníkovi autorských práv.