Pridal dňa 12-03-2017

Ako to už často býva, dramatické udalosti začínajú väčšinou veľmi nenápadne. Mladý a ambiciózny manažér Lockhart (Dane DeHaan) dostane od nadriadených jednoduchú úlohu. Priviezť zo sanatória pána Pembrokea, nenahraditeľnú hlavu ich spoločnosti. Liečebňa, kam sa pred časom uchýlil a podľa posledného odoslaného listu sa z nej ani nechce len tak rýchlo vrátiť, sa nachádza v zastrčenom kúte švajčiarskych Álp. Jej personál tu poskytuje životom a prácou vyčerpaným boháčom špeciálnu očistnú liečbu. Ale ponúkané zázračné procedúry možno nie sú tak úplne bežné a pobyt tu až tak úplne dobrovoľný…(CinemArt SK)

Originálny názov: A Cure for Wellness

Réžia: Gore Verbinski
Scenár: Justin Haythe
Kamera: Bojan Bazelli
Hudba: Benjamin Wallfisch
Hrajú: Dane DeHaan, Jason Isaacs, Mia Goth, Celia Imrie, Susanne Wuest, Lisa Banes, Adrian Schiller, Judith Hoersch, Johannes Krisch, Jeff Burrell, Godehard Giese, Annette Lober, Axel Buchholz

Liek na život trailer:Komentáre

E-mailová adresa nebude verejná. Povinné údaje sú označené hviezdičkou *

*